Uređivanje međa uključuje obnovu ili ispravljanje međa.

Međa predstavlja zamišljenu liniju do koje se proteže vlasnikova pravna vlast na nekretnini. Predstavlja crtu na katastarskom planu koja razdvaja dvije katastarske čestice.

Međe, odnosno granice katastarskih čestica označavaju se međašnim znacima. Ukoliko dođe do situacije da međašni znakovi postanu neprepoznatljivi (bilo zbog proteka vremena, a bilo zbog klimatskih uvjeta ili sl.), među je potrebno urediti, odnosno obnoviti je ili ispraviti, ovisno o stupnju oštećenja i raspoznatljivosti međašnih znakova, te o tome je li sporna ili nije.

Prilikom utvrđivanja međe nužno je prisustvo susjeda na dijelu čestice gdje se međa obnavlja. U slučaju protivljenja susjeda međa neće biti obnovljena. Ako se susjedi ne mogu mirnim putem dogovoriti u vezi međe slijedi sudsko uređenje međa.

Postupak uređenja međa (sudsko uređenje međa) izvanparnični je postupak koji se pokreće prijedlogom susjeda, a provodi se sukladno odredbama bivšeg Zakona o sudskom vanparničnom postupku, iz 1934. godine. Za provođenje postupka uređenja međe nadležan je općinski sud na području na kojem se predmetne nekretnine nalaze (forum rei sitae). Sud će rješenje o uređenju međa donijeti na licu mjesta , a ujedno će i označiti među međašnim znacima. Od trenutka kada je sud među označio međašnim znacima, smatra se da postoji vlasništvo do te međe, a tko tvrdi suprotno, treba to i dokazati u parničnom postupku.

Prema Zakonu o vlasništvu, (NN 91/96), međa se može urediti prema:

  • katastarskom nacrtu

  • sporazumu susjeda

  • posljednjem mirnom posjedu i

  • pravičnoj ocjeni suda.

Međe se uređuju zbog kupoprodaje nekretnine, utvrđivanja rasprostiranja vlasništva na nekretnini, povrede vlasništva i naknade štete zbog povrede.

Cijena obnove međa određujemo uvidom u cjelokupnu situaciju, a ovisi o veličini čestice i složenosti, te rokovima izrade.

Zatražite ponudu2!