Kartografski prikaz je pojednostavljeni ravninski prikaz Zemljine površine, odnosno područja interesa. Kartografski prikaz je sastavni dio kartografije i bavi se prikazom prostornih informacija.

Izradi kartografskog prikaza prethodi prikupljanje, obrada i pohranjivanje prostornih informacija. Pri tome se prostornom informacijom smatra svaki navod, kojemu uz iskaz o značenju objekta pripada i položajna određenost u datom sustavu.

Kartografski prikaz se izrađuje prema pravilima kartografije, objekti koji se ne mogu prikazati u mjerilu u svojoj prirodnoj veličini, a bitni su za prikaz zamjenjuju se odgovarajućim simbolom.

Kartografski prikaz se izrađuje u mjerilima po zahtjevu investitora.

Podaci koji se koriste pri izradi karte mogu se dobiti od investitora ili se može obaviti novo prikupljanje podataka npr. geodetskom izmjerom, aerofotogrametrijom, vektorizacijom postojećih prikaza itd.

Zatražite ponudu2!